Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία και οικονομία πραγματοποιώντας σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την επιμόρφωση της νέας γενιάς μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων, την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας με χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις φιλικές προς το περιβάλλον, την υποστήριξη τοπικών αθλητικών δράσεων, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την προώθηση της ιδέας της αποταμίευσης και την ενίσχυση τοπικών φορέων μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων.

30 Αυγούστου, 2021

Ioannina Lake Run 2021

20 Σεπτεμβρίου, 2020

Χορηγία Ioannina Lake Run 2020

27 Σεπτεμβρίου, 2019

Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων