Ο επαγγελματισμός, η δημιουργικότητα, το ομαδικό πνεύμα αλλά και το ήθος που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό μας, είναι η κινητήριος δύναμη για τη γρήγορη, επιτυχή και δημιουργική πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου!

Η Διοίκηση της Τράπεζας, στηρίζει και προάγει το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών και αξιοκρατικών διαδικασιών και την παροχή ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο του Οργανισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ    
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 18 14 33 37,21%
ΑΕΙ 10 10 20 23,25%
ΤΕΙ 8 5 13 15,12%
ΛΥΚΕΙΟ 12 9 21 24,42%
ΣΥΝΟΛΟ 48 38 86 100,00%