Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ζωνίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαδόγιαννης Χρήστος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βουγιούκας Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Τσουκανέλης Βασίλειος Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Χήτας Παύλος Γραμματέας Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χατζάκης Εμμανουήλ Ταμίας Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γουδινάκος Ευστράτιος Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πανταζής Αλέξανδρος Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκης Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κολιοπάνος Χρήστος Εκπρόσωπος Εργαζομένων Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κολιός Βασίλειος Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Ανεξάρτητo Μη εκτελεστικό Μέλος