Διοικητικό Συμβούλιο

1.Πρόεδρος Δ.Σ. : Βασίλειος Κολιός του Δημητρίου

2.Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Χρήστος Παπαδόγιαννης του Παναγιώτη

3.Γραμματέας Δ.Σ.: Εμμανουήλ Χατζάκης του Νικολάου

4.Ταμίας Δ.Σ. : Παύλος Χήτας του Γεωργίου

5.Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Βουγιούκας του Αριστείδη

6.Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος: Βασίλειος Τσουκανέλης του Παναγιώτη

7.Μέλος: Κωνσταντίνος Ζωνίδης του Πέτρου

8.Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου

9.Μέλος: Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος του Αντωνίου

10.Εκπρόσωπος Εργαζομένων: Βλάσιος Παπαχρήστος του Θεοχάρη