Ο Προσωπικός σας Σύμβουλος! Επιχειρήσεις

Ο Προσωπικός σας Σύμβουλος!

Είμαστε δίπλα σας για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Έγκαιρη ενημέρωση

Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Καθοδήγησης σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

Χρηματοδότηση επένδυσης

Σας προσδιορίζουμε  και χρηματοδοτούμε την απαραίτητη επάρκεια κεφαλαίων για να ολοκληρώσετε την επένδυσή σας στον χρόνο που έχετε υπολογίσει.

Συνολική υποστήριξη

Είμαστε δίπλα σας σε όλα τα στάδια συμμετοχής στα προγράμματα, από την υποβολή του φακέλου έως την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πείτε μας τι χρειάζεστε για την επιχείρησή σας. Επιλέξτε όλα όσα σας ενδιαφέρουν: