Στη σημερινή εποχή τα εμπορεύματα (φορτία) ταξιδεύουν με άριστα μεταφορικά μέσα και ιδανικές συνθήκες.

Ωστόσο οι κίνδυνοι που τα απειλούν, από τον τόπο εκκίνησής τους μέχρι και τον τελικό προορισμό τους, είναι πολυάριθμοι και ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει, μέσω του εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Στην Τράπεζα Ηπείρου οι πελάτες μας από τον κλάδο των Μεταφορών μπορούν να αισθάνονται ήσυχοι έχοντας ασφαλίσει όλες τις μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες) των κάθε είδους φορτίων, από και προς κάθε σημείο του κόσμου, σε κάθε στάδιο της μεταφοράς τους. Και το πιο σημαντικό; Προσφέρουμε πλήρη "πακέτα" κάλυψης κινδύνων, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες και παγκοσμίως αποδεκτές ρήτρες του "Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου".