Χρηματοδότηση Παγίων & Εξοπλισμού

Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σχεδιάζουμε για εσάς ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης που σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας πλάνα καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

Στηρίζουμε κάθε επιχειρηματία του τόπου μας και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε του αίτημα προτείνοντάς του λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Δάνεια για Πάγιες Εγκαταστάσεις και Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Τα σχέδιά σας για την αγορά, ανέγερση ή ανακαίνιση της επαγγελματικής σας στέγης και την αγορά ή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας τώρα γίνονται πραγματικότητα, με τη χρηματοδότηση της Τράπεζας Ηπείρου.

Έτσι ενισχύετε την ανταγωνιστικότητά σας, βελτιώνετε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και μειώνετε το κόστος.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.