Εταιρική Υπευθυνότητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

29 Ιουλίου, 2003

← Δείτε όλες τις δράσεις

Μέτοχος στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Μέτοχος στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει την επιχειρηματικότητα του τόπου της καθώς αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο μέτοχο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, αποστολή του οποίου είναι να αποτελέσει τον κύριο φορέα στήριξης για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Το Ε.ΤΕ.Π.Η. που βρίσκεται στα Ιωάννινα, αποσκοπεί να λειτουργήσει σαν «Θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων και για τις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου, όπου μικρές αλλά δυναμικά ανερχόμενες επιχειρήσεις έχουν σκοπό την προώθηση της καινοτομίας σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.