Αξιοποιήστε τις πάγιες εντολές για να προγραμματίσετε και να πληρώνετε εμπρόθεσμα και αυτοματοποιημένα τους λογαριασμούς και τις τακτικές οφειλές σας, χωρίς να χάνετε χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις.

Ορίστε τις πληρωμές που θέλετε να γίνονται με πάγια εντολή και αυτές θα εκτελούνται την ημερομηνία που έχετε ορίσει. Ταυτόχρονα, ο λογαριασμός ή η πιστωτική κάρτα σας θα χρεώνονται αυτόματα με το ποσό της πληρωμής και την τυχόν προμήθεια την ημερομηνία πληρωμής.

Πάγιες εντολές μπορείτε να ορίσετε ηλεκτρονικά μέσα από το Epirus e-Banking ή σε ένα κατάστημα, προσκομίζοντας τον λογαριασμό που θέλετε να πληρώσετε.

Πάγια εντολή για τις πληρωμές σας

Με πάγια εντολή μπορούν να εξοφλούνται λογαριασμοί από όλες τις βασικές κατηγορίες πληρωμών όπως:

  • Πιστωτική κάρτα Τράπεζας Ηπείρου.
  • Λογαριασμοί Ενέργειας/ Τηλεφωνίας/ Ύδρευσης.
  • Ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Δημοσίου.
  • Λογαριασμούς σε εταιρείες που σας παρέχουν υπηρεσίες.

Πάγια εντολή για μεταφορές χρημάτων

Με πάγια εντολή πραγματοποιούνται επίσης μεταφορές χρημάτων που επαναλαμβάνετε τακτικά:

  • Σε λογαριασμούς της Τράπεζας Ηπείρου.
  • Σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα.
  • Σε άλλες τράπεζες στο Εξωτερικό.

Οι Πάγιες Εντολές Αυτόματης Εξόφλησης λογαριασμών καθώς και οι Άμεσες Πληρωμές εκτελούνται με ελάχιστη ή μηδενική χρέωση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα κατάλογο υπηρεσιών.