Οικονομική Πληροφόρηση - Εκθέσεις

Ενημερωθείτε για τις οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.

 

 

Σχετικά Έγγραφα

Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2022 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2022 Μέγεθος αρχείου: 671 KB
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 Μέγεθος αρχείου: 1.46 MB
QR code για εκτύπωση QR code για εκτύπωση Μέγεθος αρχείου: 258 KB
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 Μέγεθος αρχείου: 1.07 MB
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 Μέγεθος αρχείου: 368 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2021 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2021 Μέγεθος αρχείου: 587 KB
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 Μέγεθος αρχείου: 1.61 MB
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 Μέγεθος αρχείου: 1.49 MB
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 Μέγεθος αρχείου: 316 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2020 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2020 Μέγεθος αρχείου: 614 KB
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Μέγεθος αρχείου: 3.23 MB
Οικονομική Έκθεση 2020 Οικονομική Έκθεση 2020 Μέγεθος αρχείου: 1.32 MB
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μέγεθος αρχείου: 1.13 MB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2019 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2019 Μέγεθος αρχείου: 585 KB
Οικονομική Έκθεση 2019 Οικονομική Έκθεση 2019 Μέγεθος αρχείου: 1.34 MB
Απολογισμός 2019 Απολογισμός 2019 Μέγεθος αρχείου: 2.51 MB
Οικονομική Έκθεση 2018 Οικονομική Έκθεση 2018 Μέγεθος αρχείου: 1.23 MB
Απολογισμός 2018 Απολογισμός 2018 Μέγεθος αρχείου: 5.50 MB
Οικονομική Έκθεση 2017 Οικονομική Έκθεση 2017 Μέγεθος αρχείου: 1.54 MB
Απολογισμός 2017 Απολογισμός 2017 Μέγεθος αρχείου: 2.06 MB
Οικονομική Έκθεση 2016 Οικονομική Έκθεση 2016 Μέγεθος αρχείου: 1.93 MB
Απολογισμός 2016 Απολογισμός 2016 Μέγεθος αρχείου: 5.34 MB
Απολογισμός 2015 Απολογισμός 2015 Μέγεθος αρχείου: 1.63 MB
Απολογισμός 2014 Απολογισμός 2014 Μέγεθος αρχείου: 2.88 MB
Απολογισμός 2013 Απολογισμός 2013 Μέγεθος αρχείου: 8.16 MB
Απολογισμός 2011 Απολογισμός 2011 Μέγεθος αρχείου: 4.10 MB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2018 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2018 Μέγεθος αρχείου: 435 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2017 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2017 Μέγεθος αρχείου: 351 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2016 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2016 Μέγεθος αρχείου: 430 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2015 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2015 Μέγεθος αρχείου: 475 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2014 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2014 Μέγεθος αρχείου: 486 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2013 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2013 Μέγεθος αρχείου: 359 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2012 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2012 Μέγεθος αρχείου: 297 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2011 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2011 Μέγεθος αρχείου: 287 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2010 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2010 Μέγεθος αρχείου: 193 KB
Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2009 Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως 2009 Μέγεθος αρχείου: 154 KB