Επιχειρήσεις Επαγγελματική Στέγη

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Πέρα από το επιχειρηματικό ρίσκο, υπάρχουν περιπτώσεις που η επιχείρησή σας απειλείται από απρόβλεπτα και δυσάρεστα γεγονότα με αρνητικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε δύο σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής στέγης, με διάφορους συνδυασμούς καλύψεων το καθένα:

  • "Βασική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης"
  • "Πολύ-προστασία Επαγγελματικής Στέγης"