Ασφάλειες Ζωής Ιδιώτες

Δύο συνεταιριστικές δυνάμεις, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, συνεργάζονται για εσάς και σας προσφέρουν ασφαλιστικά προγράμματα προσαρμοσμένα στα μέτρα σας.

Πρόγραμμα 1: «Επενδύω Στη Ζωή»

Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δίνουμε μεγάλη σημασία στο μέλλον και την  ποιότητα της ζωής σας γι’ αυτό και φροντίζουμε για την αποταμίευσή σας.

Για τα παιδιά μας:

Καταθέτοντας μια φορά το χρόνο ή κάθε μήνα ένα ελάχιστο ποσό, είτε εσείς, είτε οποιοσδήποτε άλλος συγγενής, "χτίζεται" σιγά σιγά ένα αποταμιευτικό κεφάλαιο που θα μπορεί να "καλύψει" μελλοντικές ανάγκες των παιδιών σας όπως σπουδές ή ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Για εσάς:

Ξεκινήστε σήμερα με μικρές καταβολές για να συγκεντρώσετε σταδιακά ένα κεφάλαιο που θα σας βοηθήσει να κάνετε πράξη το  όνειρό σας.

Συμπληρώστε τη σύνταξή σας:

Εξασφαλίστε ένα εγγυημένο συμπλήρωμα για τη σύνταξή σας με καταβολές και των πιο μικρών ποσών από το περίσσευμά σας. Σήμερα δεν θα σας λείψουν, αύριο όμως θα προσθέσουν αξιοπρέπεια στη ζωή σας μετά τη σύνταξη.

Πρέπει να καταθέτω συγκεκριμένο ποσόν; Υπάρχει ελάχιστο ποσόν κατάθεσης;

Φυσικά και όχι! Μπορείτε να καταβάλλετε όσα χρήματα επιθυμείτε και όποτε το θελήσετε.

Έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου κάποιους κανόνες για τον τρόπο καταβολής;

Όχι! Ο τρόπος αποφασίζεται ελεύθερα κάθε χρόνο, εφάπαξ ή περιοδικά, μεγαλώνοντας τον επενδυτικό – ασφαλιστικό λογαριασμό σας με τον εντελώς προσωπικό σας ρυθμό και σύμφωνα με τις προσωπικές σας δυνατότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια.

Μπορώ να προσθέσω συμπληρωματικές καλύψεις;

Ναι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει  δυνατότητα προσθήκης, με πολύ χαμηλή ετήσια επιβάρυνση, όλων των συμπληρωματικών καλύψεων Υγείας και Ατυχημάτων.

Παρέχεται κάποια εγγύηση για τα ποσά που θα καταθέτω;

Ναι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεργάζεται με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική που ασφαλίζει τις οικονομίες σας όπως εξάλλου και με τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς  – μετόχους της, UNIPOL, MACIF, P&V και EURESA.

Πρόγραμμα 2: «Ομαδικό Ζωής»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προσφέρει, μέσω του εκτεταμένου σε όλη την  Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Ασφαλίζει όλους τους επαγγελματίες, συνεργάτες και πελάτες της με τα πιο προνομιακά πακέτα.

Ασφαλίστε τη ζωή ή τη σύνταξή σας και απολαύστε με σιγουριά τις παροχές που επιλέξατε!

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια που εκδίδονται από τον κλάδο Ζωής χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Ομαδικά ασφαλιστήρια (προστασίας) Ζωής
  • Ομαδικά αποταμιευτικά ή συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια

Πρόγραμμα 3: «Ατομικό Ζωής»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προσφέρει, μέσω του εκτεταμένου σε όλη την  Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Σας προσφέρουμε προγράμματα που ασφαλίζουν πάνω απ' όλα τη ζωή σας, με σχεδιασμένα "πακέτα", κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας. Τόσο οι βασικές όσο και οι  συμπληρωματικές μας καλύψεις αποτελούν τον πυρήνα και την ουσία των ατομικών συμβολαίων ζωής.

Στην Τράπεζα Ηπείρου μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.