Στις 180 θυρίδες που βρίσκονται στο Κεντρικό Κατάστημα Αβέρωφ (Αβέρωφ 12, Ιωάννινα), μπορείτε να φυλάσσετε προσωπικά αντικείμενα ιδιαίτερης χρηματικής ή συναισθηματικής αξίας.

Η πρόσβασή σε αυτές, από εσάς ή τους πληρεξούσιούς σας, πραγματοποιείται με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και απόλυτη διακριτικότητα.

Η χρήση θυρίδας γίνεται μόνο τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Δευτέρα - Πέμπτη: 07:30 - 14:00
  • Παρασκευή : 07:30 - 13:30