Για να βελτιώσετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας η Τράπεζα σας παρέχει κεφάλαιο κίνησης.

Μπορείτε να κάνετε ελεύθερη χρήση όλου ή μέρους του ποσού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Κεφάλαιο Κίνησης

Για να βελτιώσετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας η Τράπεζα σας παρέχει κεφάλαιο κίνησης. Μπορείτε να κάνετε ελεύθερη χρήση όλου ή μέρους του ποσού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επίσης έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε όποιο ποσό χρειάζεστε για να καλύπτετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να πληρώνετε τους τόκους μόνο για τα χρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης

Αποκτήστε την ελευθερία που χρειάζεστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για την υλοποίηση των σχεδίων σας. Επενδύστε στην παραγωγικότητα της επιχείρησής σας, και εξασφαλίστε τη δυναμική που θα την καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική και αποδοτική.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.