Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχοντας με ζήλο στη μεγάλη προσπάθεια στήριξης της τοπικής οικονομίας, στηρίζει τις Επιχειρήσεις που η...

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Η Τράπεζα Ηπείρου συμβάλει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για
1. Κάλυψη οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης της επιχείρησής σας
2. Ενίσχυση της ρευστότητάς της,
με το Πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που εξασφαλίζει
 κεφάλαιο κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
 ευελιξία στη λήψη αποφάσεων
 αμεσότητα έγκρισης και υλοποίησης

Δωρεά υφασμάτινων μασκών στον ΟΚΠΑΠΑ

Ο πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Δ. Πάνου, παρέλαβε σήμερα από τα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου υφασμάτινες μάσκες προστασίας για το προσωπικό των δομών του

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Δ. Πάνου, παρέλαβε σήμερα από τα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου και συγκεκριμένα από τους κ.κ. Ιωάννη Βουγιούκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Βασίλη Τσουκανέλη, Εντεταλμένο Εκτελεστικό Σύμβουλο, υφασμάτινες μάσκες προστασίας για το προσωπικό των δομών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Αναδιάρθρωση Δικτύου Καταστημάτων

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, στα πλαίσια του εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης του Δικτύου Καταστημάτων της, ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, διακόπτει τις εργασίες της στο Κατάστημα της ΔΚ Λούρου του Δήμου Πρέβεζας και μεταφέρει αυτές στο Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας, επί των οδών Λεωφόρου Ειρήνης και Μπιζανίου 23.

Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, στο χώρο του καταστήματος Λούρου, θα συνεχίσει να λειτουργεί ΑΤΜ .

Σελίδες