Εγγυητικές Επιστολές

Με την έκδοση εγγυητικών επιστολών στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, ενισχύετε την πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησής σας για ανάληψη έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διεκδικείτε καλύτερους όρους συνεργασίας με προμηθευτές και συμμετέχετε σε διαγωνισμούς.

Ανάλογα τις ανάγκες σας μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην έκδοση της σχετικής Εγγυητικής Επιστολής όπως:

  • Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής πληρωμής κ.λ.π.
  • Εγγυητικές Επιστολές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα υπέρ Φυσικού ή Νομικού προσώπου στο εσωτερικό.

Επιπλέον οφέλη:

  • Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
  • Ταχύτητα και ευελιξία
  • Καθοδήγηση εξειδικευμένα στελέχη
  • Διεθνή αναγνώριση
  • Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που σας εξυπηρετεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 26510-59000.