Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 και λοιπά επιδοτούμενα προγράμματα, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Διαθέτοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επενδυτικού σχεδίου, η Τράπεζα συνδράμει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων σας παρέχουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που περιλαμβάνει:

  • Μακροπρόθεσμα δάνεια επενδυτικού σκοπού.
  • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης).
  • Εγγυητικές Επιστολές για λήψη προκαταβολής.
  • Κεφάλαιο κινήσεως με εκχώρηση πιστωτικού Φ.Π.Α.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.