Φωτοβολταϊκά Στέγης

Είδος Δανείου: Στεγαστικό Δάνειο

Ποσό Δανείου: Από Ευρώ 1.500,00 έως Ευρώ 10.000,00

Διάρκεια Δανείου: Από 6 έως 84 μήνες

Σκοπός Δανείου: Δάνειο για την εγκατάσταση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Δικαιούχοι του δανείου είναι τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει σχετική έγκριση ένταξης επιχορήγησης https://pvstegi.gov.gr.