Εφαρμογή IBAN

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ TARGET ΩΣ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ (DIRECT MEMBER) KAI EINAI INTERNET BASED PARTICIPANT

SWIFT BIC: STIOGR2I με ADDRESSEE STIOGR2IXXX

Εφαρμογή IBAN

ΣΩΣΤΟ ΙΒΑΝ