Εφαρμογή IBAN

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ TARGET ΩΣ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ (DIRECT MEMBER) KAI EINAI INTERNET BASED PARTICIPANT

SWIFT BIC: STIOGR21 με ADDRESSEE STIOGR21XXX

Εφαρμογή IBAN

ΣΩΣΤΟ ΙΒΑΝ