Δράση "ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 1"

Με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εξασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση  έως 1.500.000€ για επενδυτικά σχέδια.

Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων της Τράπεζας Ηπείρου και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 40% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ II και το άλλο 60% από την Τράπεζα Ηπείρου με προνομιακό επιτόκιο.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.