Εντοπιότητα Επιχειρήσεις

Εντοπιότητα

Η εντοπιότητα της Διοίκησης και των στελεχών της έχει ως ανταγωνιστικό αποτέλεσμα την εις βάθος γνώση των προκλήσεων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, την προσωπική επαφή και την ανάπτυξη και διατήρηση μιας υγιούς αρμονικής σχέσης με τον πελάτη.

Ευελιξία

Τα έμπειρα στελέχη της Τράπεζας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή των πελατών κατευθύνοντάς τα και προτείνοντας τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λύσεις προσαρμοσμένες πάνω στις δίκες τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Αμεσότητα

Η άμεση επαφή με τον πελάτη, στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και πλήρης κατανόησης των αναγκών του. Στο πλαίσιο αυτό όλα τα εγκριτικά κλιμάκια χρηματοδοτήσεων και οι αποφάσεων της Τράπεζας βρίσκονται στην Ήπειρο, προσδίδοντας με αυτόν τρόπο αμεσότητα σε κάθε διαδικασία έγκρισης αιτήματος χρηματοδότησης.

Η τράπεζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ηπείρου

Η Τράπεζα Ηπείρου λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις υποστηρίζει και τις κατευθύνει σε κάθε επιχειρηματικό τους βήμα, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας.

Επιχειρηματικοί σύμβουλοι

Για την Τράπεζά μας κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και με διαφορετικές απαιτήσεις, η Τράπεζα διαθέτει ομάδα επιχειρηματικών συμβούλων που παρέχει εξειδικευμένες προτάσεις και λύσεις.

Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι της Τράπεζας βρίσκονται πάντα στη διάθεση των πελατών για να διαχειριστούν τα αιτήματά τους και να τους προσφέρουν προσωποποιημένη καθοδήγηση, ανάλογα τον κλάδο και τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους.

Αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΤΕΠΙΧ κ.α.)

Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της Τράπεζας καλύπτει συνολικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της επένδυσης. Από τη διαδικασία ένταξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή.

Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης στήριξης με χρηματοδότηση από την Τράπεζα σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από τα εκάστοτε ισχύοντα επιδοτούμενα προγράμματα για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη επάρκεια κεφαλαίων σε κάθε στάδιο της επένδυσης.

Καταστήματα & Ηλεκτρονική τραπεζική

Με άρτια στελεχωμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ήπειρο και ύπαρξη ΑΤΜ ακόμα και σε ορεινές απομακρυσμένες περιοχές, η Τράπεζα βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για την πλήρη τραπεζική τους εξυπηρέτηση.

Μέσω του e-Banking  οι πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησής τους, όποια στιγμή θέλουν όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Θέλω να μάθω περισσότερα →