Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σχεδιάζουμε για εσάς ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης που σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας πλάνα καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

Στηρίζουμε κάθε επιχειρηματία του τόπου μας και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε του αίτημα προτείνοντάς του λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Με στόχο την προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Ηπείρου, η Τράπεζα Ηπείρου θα συμβάλλει στο έργο του Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με τη χορήγηση επενδυτικών δανείων συνολικού ύψους 1.800.000€. 

Το χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κεφάλαιο Κίνησης

Για να βελτιώσετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας η Τράπεζα σας παρέχει κεφάλαιο κίνησης. Μπορείτε να κάνετε ελεύθερη χρήση όλου ή μέρους του ποσού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επίσης έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε όποιο ποσό χρειάζεστε για να καλύπτετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να πληρώνετε τους τόκους μόνο για τα χρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης

Αποκτήστε την ελευθερία που χρειάζεστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για την υλοποίηση των σχεδίων σας. Επενδύστε στην παραγωγικότητα της επιχείρησής σας, και εξασφαλίστε τη δυναμική που θα την καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική και αποδοτική.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Δάνεια για Πάγιες Εγκαταστάσεις και Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Τα σχέδιά σας για την αγορά, ανέγερση ή ανακαίνιση της επαγγελματικής σας στέγης και την αγορά ή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας τώρα γίνονται πραγματικότητα, με τη χρηματοδότηση της Τράπεζας Ηπείρου.

Έτσι ενισχύετε την ανταγωνιστικότητά σας, βελτιώνετε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και μειώνετε το κόστος.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Χρηματοδότηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στο πλαίσιο στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών δημιούργησε ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπά επιδοτούμενα προγράμματα, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Διαθέτοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επενδυτικού σχεδίου, η Τράπεζα συνδράμει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων σας παρέχουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που περιλαμβάνει:

 • Μακροπρόθεσμα δάνεια επενδυτικού σκοπού.
 • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης).
 • Εγγυητικές Επιστολές για λήψη προκαταβολής.
 • Κεφάλαιο κινήσεως με εκχώρηση πιστωτικού Φ.Π.Α.

Εγγυητικές Επιστολές

Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θέλουμε να υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του κύκλου των εργασιών σας. Για αυτό εκδίδουμε κάθε μορφής Εγγυητικές Επιστολές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας όπως:

 • Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
 • Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης
 • Εγγυητικές Επιστολές καλής πληρωμής κ.λ.π

Εκδίδουμε Εγγυητικές Επιστολές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα υπέρ Φυσικού ή Νομικού προσώπου στο εσωτερικό.

Με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου απολαμβάνετε:

 • Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
 • Ταχύτητα και ευελιξία
 • Καθοδήγηση και συμβουλές από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος διεθνών συναλλαγών
 • Διεθνή αναγνώριση
 • Ανταγωνιστικές προμήθειες και έξοδα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που σας εξυπηρετεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 26510-59000.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εξασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση  έως 1.500.000€ για επενδυτικά σχέδια. Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων της Τράπεζας Ηπείρου και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 40% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ II και το άλλο 60% από την Τράπεζα Ηπείρου με προνομιακό επιτόκιο.

Μικροπιστώσεις EaSI

Η Τράπεζα Ηπείρου, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με πρόθεση να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων - ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία -, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)  συμφωνία συνολικού ύψους €5.000.000, για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ θα παράσχει εγγυήσεις προς την  Τράπεζα Ηπείρου , δίνοντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση ή να παρέχει χρηματοδοτήσεις με μειωμένο επιτόκιο λόγω των παρεχόμενων εγγυήσεων.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος EaSI, επιδιώκεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την πρόσβαση δικαιούχων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000 με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και  χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εστιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους. 

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών. 

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχετικά Έγγραφα

ΤΕΠΙΧ ΙΙ ΤΕΠΙΧ ΙΙ Μέγεθος αρχείου: 281 KB
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Μέγεθος αρχείου: 252 KB
Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Μέγεθος αρχείου: 348 KB
Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Μέγεθος αρχείου: 318 KB
Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης Μέγεθος αρχείου: 294 KB
Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων Μέγεθος αρχείου: 342 KB