Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σχεδιάζουμε για εσάς ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης που σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας πλάνα καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

Στηρίζουμε κάθε επιχειρηματία του τόπου μας και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε του αίτημα προτείνοντάς του λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Κεφάλαιο Κίνησης

Για να βελτιώσετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας η Τράπεζα σας παρέχει κεφάλαιο κίνησης. Μπορείτε να κάνετε ελεύθερη χρήση όλου ή μέρους του ποσού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επίσης έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε όποιο ποσό χρειάζεστε για να καλύπτετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να πληρώνετε τους τόκους μόνο για τα χρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης

Αποκτήστε την ελευθερία που χρειάζεστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για την υλοποίηση των σχεδίων σας. Επενδύστε στην παραγωγικότητα της επιχείρησής σας, και εξασφαλίστε τη δυναμική που θα την καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική και αποδοτική.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Δάνεια για Πάγιες Εγκαταστάσεις και Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Τα σχέδιά σας για την αγορά, ανέγερση ή ανακαίνιση της επαγγελματικής σας στέγης και την αγορά ή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας τώρα γίνονται πραγματικότητα, με τη χρηματοδότηση της Τράπεζας Ηπείρου.

Έτσι ενισχύετε την ανταγωνιστικότητά σας, βελτιώνετε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και μειώνετε το κόστος.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.

Χρηματοδότηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στο πλαίσιο στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών δημιούργησε ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπά επιδοτούμενα προγράμματα, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Διαθέτοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επενδυτικού σχεδίου, η Τράπεζα συνδράμει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων σας παρέχουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που περιλαμβάνει:

Μακροπρόθεσμα δάνεια επενδυτικού σκοπού. Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης). Εγγυητικές Επιστολές για λήψη προκαταβολής. Κεφάλαιο κινήσεως με εκχώρηση πιστωτικού Φ.Π.Α.

Εγγυητικές Επιστολές

Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θέλουμε να υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του κύκλου των εργασιών σας. Για αυτό εκδίδουμε κάθε μορφής Εγγυητικές Επιστολές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας όπως:

  • Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής πληρωμής κ.λ.π

Εκδίδουμε Εγγυητικές Επιστολές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα υπέρ Φυσικού ή Νομικού προσώπου στο εσωτερικό.

Με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου απολαμβάνετε:

  • Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
  • Ταχύτητα και ευελιξία
  • Καθοδήγηση και συμβουλές από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος διεθνών συναλλαγών
  • Διεθνή αναγνώριση
  • Ανταγωνιστικές προμήθειες και έξοδα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που σας εξυπηρετεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 26510-59000.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εξασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση έως 500.000€ για κεφάλαιο κίνησης και έως 1.500.000€ για επενδυτικά σχέδια. Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων της Τράπεζας Ηπείρου και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 40% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ II και το άλλο 60% από την Τράπεζα Ηπείρου με προνομιακό επιτόκιο.

Μικροπιστώσεις EaSI

Η Τράπεζα Ηπείρου, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με πρόθεση να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων - ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία -, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)  συμφωνία συνολικού ύψους €5.000.000, για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ θα παράσχει εγγυήσεις προς την  Τράπεζα Ηπείρου , δίνοντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση ή να παρέχει χρηματοδοτήσεις με μειωμένο επιτόκιο λόγω των παρεχόμενων εγγυήσεων.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος EaSI, επιδιώκεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την πρόσβαση δικαιούχων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000 με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και  χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εστιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια Χορηγήσεων.