Διευθύνων Σύμβουλος

Βουγιούκας Ιωάννης

Ο κ. Ιωάννης Βουγιούκας ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου τον Ιούλιο του 2019. 

Έχει τριακονταπενταετή και πλέον πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα και ειδικότερα στην εταιρική τραπεζική και δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Έχει αναλάβει ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης στις κυριότερες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Postbank Bulgaria, ERB Leasing Bulgaria) και σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (B2Kapital και DV01 Asset Management).

Είναι κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ από το KINGSTON.