Ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

12 Ιανουαρίου, 2023

← Δείτε όλα τα ακίνητα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ1-Κ2 - Δαγκλή & Τσιριγώτη

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ1-Κ2 - Δαγκλή & Τσιριγώτη

Τύπος ακινήτου:

Κατάστημα

Τιμή διάθεσης:

€ 69.500,00

Εμβαδό κτίσματος:

48,64 τ.μ.

Διεύθυνση ακινήτου:

ΔΑΓΚΛΗ 18 & ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

Σύντομη περιγραφή:

Το κατάστημα προέρχεται από την συνένωση 2 οριζόντιων αυτοτελών ιδιοκτησιών σε ένα λειτουργικό κατάστημα εμβαδού 48,64τμ που βρίσκεται στο Ισόγειο οικοδομής. Το κατάστημα περιλαμβάνει και πατάρι που καλύπτει όλη την επιφάνεια του συνενωμένου καταστήματος.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάστημα είναι στο κέντρο του αστικού ιστού, στην ιστορική αγορά της πόλης των Ιωαννίνων.

Το παρόν κατάστημα είναι μισθωμένο και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Σημείωσεις:

 - Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.ΠΕ και θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους.

 - Η προσφορά αποστέλλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση realestate@epirusbank.gr ή με έγγραφη προσφορά η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία Διοίκησης (Πατρ. Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα) εντός σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ακινήτου».

 - Σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ακινήτου, εάν χρειάζεστε χρηματοδότηση για την απόκτησή του, η Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και λύσεις με προνομιακούς όρους.


Περισσότερες Φωτογραφίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος