Ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

11 Δεκεμβρίου, 2022

← Δείτε όλα τα ακίνητα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - Θέση «ΡΑΧΕΣ», Πρέβεζα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - Θέση «ΡΑΧΕΣ», Πρέβεζα

Τύπος ακινήτου:

Αγρός

Τιμή διάθεσης:

€ 22.600

Εμβαδό οικοπέδου:

4.167,34 τ.μ.

Διεύθυνση ακινήτου:

ΘΕΣΗ «ΡΑΧΕΣ», ΠΡΕΒΕΖΑ

Σύντομη περιγραφή:

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο έκτασης 4.167,34 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας πλήρους κυριότητας ίσο με 1/3, που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος της Δ.Κ. Πρέβεζας και στην ειδική θέση "Ράχες". Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση εφ' όσον προϋφίσταται της 31.12.2003 με το ίδιο σχήμα και εμβαδό, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός του δικτύου Natura 2000 και εντός ΓΠΣ Πρέβεζας, δεν διαθέτει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο και δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επί του αγροτεμαχίου υφίστανται πρόχειρες κατασκευές θερμοκηπίων.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό βιοτεχνικών κτιρίων και αποθηκών ενώ υπάρχει και μεγάλος αριθμός αγροτεμαχίων τα οποία αξιοποιούνται με αγροτικές καλλιέργειες.

Σημειώσεις:
-    Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.ΠΕ και θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους.
-    Η προσφορά αποστέλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση realestate@epirusbank.gr ή με έγγραφη προσφορά η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία Διοίκησης (Πατρ. Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα) εντός σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ακινήτου».
-    Σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ακινήτου, εάν χρειάζεστε χρηματοδότηση για την απόκτησή του, η Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και λύσεις με προνομιακούς όρους.

Τοποθεσία:


Περισσότερες Φωτογραφίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος