Ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

11 Δεκεμβρίου, 2022

← Δείτε όλα τα ακίνητα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - Θέση «ΡΕΣΤΙΛΙΑ», Παρακάλαμος

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - Θέση «ΡΕΣΤΙΛΙΑ», Παρακάλαμος

Τύπος ακινήτου:

Αγρός

Τιμή διάθεσης:

€ 3.100

Εμβαδό οικοπέδου:

2.307,73 τ.μ.

Διεύθυνση ακινήτου:

ΘΕΣΗ «ΡΕΣΤΙΛΙΑ», ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, ΠΩΓΩΝΙ

Σύντομη περιγραφή:

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο της κτηματικής περιφέρειας Παρακαλάμου, εμβαδού 2.307,73 τ.μ., είναι ΜΗ άρτιο και ΜΗ οικοδομήσιμο, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ΖΟΕ, εκτός του δικτύου Natura 2000 και εκτός ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, δεν διαθέτει πρόσωπο σε κοινόχρηστο τμήμα και δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σημειώσεις:
-    Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.ΠΕ και θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους.
-    Η προσφορά αποστέλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση realestate@epirusbank.gr ή με έγγραφη προσφορά η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία Διοίκησης (Πατρ. Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα) εντός σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ακινήτου».
-    Σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ακινήτου, εάν χρειάζεστε χρηματοδότηση για την απόκτησή του, η Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και λύσεις με προνομιακούς όρους.


Περισσότερες Φωτογραφίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος