Ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

07 Δεκεμβρίου, 2022

← Δείτε όλα τα ακίνητα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - Γρίβα 21

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - Γρίβα 21

Τύπος ακινήτου:

Κατάστημα

Τιμή διάθεσης:

€ 32.000

Εμβαδό κτίσματος:

18,20 τ.μ.

Διεύθυνση ακινήτου:

ΓΡΙΒΑ 21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σύντομη περιγραφή:

Το κατάστημα αποτελεί οριζόντια αυτοτελή και οριζοντια ανεξαρτητη ιδιοκτησια εμβαδού 18,20τμ που βρίσκεται στο Ισόγειο οικοδομής (Πολυκατοικίας). Το κατάστημα αποτελείται από ένα ενιαίο. Η γενικότερη κατάσταση (εσωτερική και εξωτερική) παρουσιάζει φθορές.

Σημειώσεις:
-    Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.ΠΕ και θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους.
-    Η προσφορά αποστέλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση realestate@epirusbank.gr ή με έγγραφη προσφορά η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία Διοίκησης (Πατρ. Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα) εντός σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ακινήτου».
-    Σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ακινήτου, εάν χρειάζεστε χρηματοδότηση για την απόκτησή του, η Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και λύσεις με προνομιακούς όρους.

Τοποθεσία:


Περισσότερες Φωτογραφίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος