Ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

07 Σεπτεμβρίου, 2022

← Δείτε όλα τα ακίνητα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ - Σμύρνης & Καππαδοκίας, Μπάφρα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ - Σμύρνης & Καππαδοκίας, Μπάφρα

Τύπος ακινήτου:

Οικόπεδο

Τιμή διάθεσης:

€ 33000

Εμβαδό οικοπέδου:

948,36 τ.μ.

Διεύθυνση ακινήτου:

ΣΜΥΡΝΗΣ & ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΜΠΑΦΡΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σύντομη περιγραφή:

Πρόκειται για διαιρετό τμήμα οικοπεδού επιφάνειας 948,36τμ. Βρίσκεται εκτός συνεκτικού τμήματος του οικισμού "ΜΠΑΦΡΑΣ" Ιωαννίνων και εντός των ορίων της οριοθέτησής του. Είναι άρτιο και οικοδομίσιμο με μέγιστη δόμηση στο όλο αρχικό οικόπεδο (4.741,80τμ) 400,00τμ, ήτοι 80,00τμ στο διαιρετό τμήμα, με ποσοστό 200/1.000 επί του όλου οικοπέδου.
Έχει πρόσωπο σε δύο δημοτικούς δρόμους, οδό Σμύρνης και οδό Καππαδοκίας.

Σημείωσεις:
-    Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.ΠΕ και θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους.
-    Η προσφορά αποστέλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση realestate@epirusbank.gr ή με έγγραφη προσφορά η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία Διοίκησης (Πατρ. Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα) εντός σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ακινήτου».
-    Σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ακινήτου, εάν χρειάζεστε χρηματοδότηση για την απόκτησή του, η Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και λύσεις με προνομιακούς όρους.

Τοποθεσία:


Περισσότερες Φωτογραφίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος