Ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

07 Σεπτεμβρίου, 2022

← Δείτε όλα τα ακίνητα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 28ης Οκτωβρίου & Φωτιάδη, Καρδαμίτσια

ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 28ης Οκτωβρίου & Φωτιάδη, Καρδαμίτσια

Τύπος ακινήτου:

Οικόπεδο

Τιμή διάθεσης:

€ 217.800

Εμβαδό οικοπέδου:

2.585,35 τ.μ.

Διεύθυνση ακινήτου:

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΦΩΤΙΑΔΗ, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

Σύντομη περιγραφή:

Πρόκειται για οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός το εγκεκριμένου ρυμωτομικού σχεδίου της πολεοδομικής περιοχής "ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ" Ιωαννίνων, στο ΟΤ 105, με αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 01. Έχει Συντελεστή Δόμησης 0,50 και Συντελεστή Κάλυψης 40%.
Βασικό στοιχείο του οικοπέδου αποτελεί το γεγονός ότι έχει 3 προσόψεις εξασφαλίζοντας έτσι καλή προβολή και προς τους εφαπτόμενους δρόμους. Η μορφολογία του εδάφους στο εσωτερικό του είναι πρακτικά επίπεδη διευκολύνοντας έτσι την μελλοντική δόμηση.

Σημείωσεις:
-    Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.ΠΕ και θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους.
-    Η προσφορά αποστέλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση realestate@epirusbank.gr ή με έγγραφη προσφορά η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία Διοίκησης (Πατρ. Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα) εντός σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ακινήτου».
-    Σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ακινήτου, εάν χρειάζεστε χρηματοδότηση για την απόκτησή του, η Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και λύσεις με προνομιακούς όρους.

Τοποθεσία:


Περισσότερες Φωτογραφίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος