Θυρίδες

Θυρίδες

Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση στη φύλαξη αξιών, πολυτίμων εγγράφων, τιμαλφών και γενικά αντικειμένων ιδιαίτερης αξίας και χρησιμότητας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει 180 θυρίδες στο Κεντρικό Κατάστημα Αβέρωφ (Αβέρωφ 6, Ιωάννινα) για τη φύλαξή τους σε αυτές...