Εμβάσματα

Μεταφέρετε με ασφάλεια κεφάλαια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Μεταφέρετε τα χρήματά σας με ασφάλεια στέλνοντας εμβάσματα σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού μέσω του δικτύου καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τον ισχύοντα κατάλογο υπηρεσιών