ΤραπεζοΑσφαλιστικά Επ/σης ΚΠΚ

ΚΠΚ

Με τη φερεγγυότητα και τη δυναμική που τη διακρίνει, ασφαλίζουμε μικρά ή μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ασφαλίζουμε εργολάβους, κατασκευαστικές και τεχνικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε είδους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που αναλαμβάνουν τεχνικά και οικοδομικά έργα, τα οποία αφορούν κτίρια όλων των χρήσεων, εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, δρόμους, γέφυρες, φράγματα, συστήματα ύδρευσης / αποχέτευσης κλπ., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες του εκάστοτε έργου και προσαρμόζοντας αναλόγως την ασφάλιση.

Ουσιαστικά με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή έργου, παρέχουμε μια πολύπλευρη ασφαλιστική κάλυψη και προστασία για τον ασφαλιζόμενο από τη συνέννωση πολλών μεμονωμένων ασφαλιστικών καλύψεων, όπως πυρός, σεισμού, κλοπής, φυσικών φαινομένων και πολλών άλλων. Παράλληλα, καλύπτουμε ζημιές στο έργο και σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις των υπευθύνων του έργου, καθώς και σωματικές βλάβες σε περίπτωση τραυματισμού του απασχολούμενου προσωπικού.

Σχετικά Προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.