ΤραπεζοΑσφαλιστικά Επ/σης Μεταφορές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Σας ασφαλίζουμε όλες τις μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες) των κάθε είδους φορτίων, από και προς κάθε σημείο του κόσμου, σε κάθε στάδιο της μεταφοράς τους. Προσφέρουμε πλήρη πακέτα κάλυψης κινδύνων, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες και παγκοσμίως αποδεκτές ρήτρες του "Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου".
Είναι γεγονός, ότι στη σημερινή εποχή τα εμπορεύματα (φορτία) ταξιδεύουν με άριστα μεταφορικά μέσα και ιδανικές συνθήκες, οι κίνδυνοι όμως που τα απειλούν, από τον τόπο εκκίνησής τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους, είναι πολυάριθμοι και ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση.

Σχετικά Προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.