Νέα & Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

24 Ιουλίου, 2020

← Δείτε όλα τα νέα

Πρόσκληση υποψηφιότητας υπεύθυνου προσώπου

Με το αρ. 83/22.7.2020 πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έλαβε  την απόφαση για την προκήρυξη εκλογών  με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η εκλογική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.10.2020 και η επαναληπτική στις  14.10.2020.

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, το καταστατικό και το νόμο,  καλούνται όσες και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση ενός εκ των δύο υπευθύνων προσώπων που όντως θα διευθύνουν τις δραστηριότητες  της τράπεζας και θα είναι εκτελεστικό μέλος της  Διοίκησης  κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014, μέχρι 3.8.2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη γραμματεία της Διοίκησης της τράπεζας, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση elections@epirusbank.gr.

Το έντυπο της αίτησης, στην οποία αναφέρονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το καταστατικό, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.epirusbank.com

Ιωάννινα 23.7.2020

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Ζωνίδης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικά έντυπα Σχετικά έντυπα Μέγεθος αρχείου: 18 KB