Νέα & Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

17 Ιουλίου, 2020

← Δείτε όλα τα νέα

Νέα υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής e-Signature

Νέα υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής e-Signature

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου υιοθετεί σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της τη νέα υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής e-Signature.

Πλέον, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά, σε tablet με τη χρήση ειδικής γραφίδας, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και συμβάσεις.

Οι υπάλληλοι της Τράπεζας θα ζητούν από τους πελάτες να υπογράφουν το ηλεκτρονικό έγγραφο της σύμβασης στο ειδικό tablet και εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να παραλάβουν ένα εκτυπωμένο αντίγραφο ή να το λάβουν ηλεκτρονικά στο email τους.

Φυσικά, θα συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης όπως και παλιότερα με την υπογραφή έντυπων εγγράφων και συμβάσεων και τη λήψη των σχετικών αντιγράφων.

Με τη νέα υπηρεσία:

  • Οι πελάτες θα ολοκληρώνουν γρηγορότερα τις συναλλαγές που εκτελούν στα ταμεία των καταστημάτων.
  • Αυξάνεται η ασφάλεια των συναλλαγών καθώς η υπογραφή του πελάτη χρησιμοποιείται στο έγγραφο στο οποίο υπογράφει και μόνο σε αυτό.
  • Δεν μπορεί να αντιγραφεί, ούτε και να χρησιμοποιηθεί σε άλλο έγγραφο.
  • Μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση χαρτιού, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Τράπεζας.
  • Οι πελάτες μπορούν να διατηρούν ένα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των εγγράφων και συμβάσεων στο email τους.