Νέα & Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

06 Δεκεμβρίου, 2023

← Δείτε όλα τα νέα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2023

Το Δ.Σ. με την αρ. 53/05.12.2023 απόφασή του, καλεί τα μέλη σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13.12.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα Λιθαρίτσια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 20.12.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 27.12.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Κανονισμού Ανθρώπινου Δυναμικού & Εργασίας, άλλως παράταση ισχύος του υφιστάμενου Κανονισμού Προσωπικού & Εργασίας, μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γ.Σ.

Σημείωση: Το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής www.epirusbank.com και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, ή μέσω gov.gr, ή από Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.

Σχετικά Έγγραφα

Εξουσιοδοτήσεις έκτακτης ΓΣ 2023 Εξουσιοδοτήσεις έκτακτης ΓΣ 2023 Μέγεθος αρχείου: 125 KB
Πρόσκληση έκτακτης ΓΣ 2023 Πρόσκληση έκτακτης ΓΣ 2023 Μέγεθος αρχείου: 111 KB