Νέα & Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

14 Απριλίου, 2020

← Δείτε όλα τα νέα

Μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου κατανοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της υγειονομικής κρίσης, υιοθετεί επιπλέον μέτρα στήριξης προς τους πελάτες της, επιχειρήσεις και ιδιώτες, στο πλαίσιο των πολιτικών που έχουν εγκριθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, για τη ενεργή στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούν:

(α) αναστολή καταβολής χρεολυσίων για τις επιχειρήσεις ως τη 31-12-20, με επιλογή αύξησης της διάρκειας του δανείου ή με προσαύξηση των υπολειπόμενων δόσεων

(β) αναστολή καταβολής δόσεων για ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα ως 30-09-20, με προσαύξηση των υπολειπόμενων δόσεων

Η ένταξη των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, στα μέτρα διευκόλυνσης, προϋποθέτει ότι ήταν ενήμεροι την 31/12/19 και εξετάζεται μετά από σχετική αίτηση που μπορούν να υποβάλλουν στα καταστήματα της Τράπεζας.