Νέα & Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

07 Νοεμβρίου, 2022

← Δείτε όλα τα νέα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENCRYPT

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENCRYPT

Cooperative Bank of Epirus participates in ENCRYPT project

Cooperative Bank of Epirus participates in the ENCRYPT Project, funded by the European Union’s Research and Innovation Framework Programme Horizon Europe, with a duration of three years (July 2022 - June 2025).

The project’s main goal is to address challenges related to existing Privacy Preserving technologies, thus providing researchers and service providers working with personal and other sensitive data, with a scalable, practical, adaptable privacy-preserving framework facilitating the GDPR-compliant processing of such data stored in federated cross-border data spaces. Within this framework, a recommendation engine for citizens and end-users will be developed, providing them with personalised suggestions on privacy preserving technologies depending on the sensitivity of data and the accepted trade-off between the degree of security and the overall system performance.

Cooperative Bank of Epirus contributes in ENCRYPT by setting the requirements for privacy preserving data processing in collaboration with EXUS in the framework of the Fintech use case. Furthermore, the Cooperative Bank of Epirus evaluates the proposed solutions in terms of user-friendliness and efficiency.

For more information, please visit ENCRYPT Website at https://encrypt-project.eu/ and connect with us in LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/encrypt-project/) and Twitter (https://twitter.com/encrypt_project)