Ακίνητα Πλειστηριασμών

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* - ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Κτίριο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* - ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 2.200.000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ1 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαμέρισμα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ1 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 185.000
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΥ3 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αποθήκη

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΥ3 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 2.000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕ1 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαμέρισμα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕ1 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 195.000
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΥ8 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αποθήκη

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΥ8 - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 2.700
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατάστημα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 42.000
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αποθήκη

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 8.800
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατάστημα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 07 Ιουνίου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 55.880
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οικόπεδο

ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερομηνία: 07 Ιουνίου 2023 Τιμή 1ης Προσφοράς: € 38.720