News & Press Releases

PUBLISHED

28 April, 2020

← See all news

Νέο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο

Νέο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19.

Το νέο Πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης τις 28.04.2020, έχει ως στόχο, μέσα από εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες και κατόπιν αξιολόγησης, να χορηγούνται Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης στις επιχειρήσεις για την άμεση υποστήριξη της χρηματοδοτικής τους ρευστότητας. Το επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

Πιο αναλυτικά:

1) Ύψος Δανείου

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

 • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
 • Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

2) Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

 • Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.
 • Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.
 • Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

3) Επιτόκιο

 • Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε Τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.
 • Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.
 • Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
 • Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.
 • Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

4) Διαδικασία υποβολής

Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:

α) Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

 • Να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis
 • Στο αίτημα επιλέγει τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.
 • Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

β) Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

5) Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης

 • Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
 • Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο email: info@epirusbank.gr ή/και τηλεφωνικά στο κατάστημα εξυπηρέτησής τους.

Με την υποβολή mail από τον πελάτη, θα του αποστέλλεται έντυπο με τις απαραίτητες πληροφορίες.