News & Press Releases

PUBLISHED

04 June, 2020

← See all news

Νέο πρόγραμμα κεφαλαίων κίνησης

Νέο πρόγραμμα κεφαλαίων κίνησης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την έμπρακτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στην οικονομία της Ηπείρου, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων (ΤΕΕ) COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η Τράπεζα Ηπείρου είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει με ευνοϊκούς όρους τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, χορηγώντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για

 • Κάλυψη οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης της επιχείρησής σας
 • Ενίσχυση της ρευστότητάς της,

με το Πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που σας εξασφαλίζει

 • κεφάλαιο κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
 • ευελιξία στη λήψη αποφάσεων
 • αμεσότητα έγκρισης και υλοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός  από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα  50 εκατ. ευρώ ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ
 • Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας  Ε.Μ.Ε.) 
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ.
 • Ανεξάρτητα με το μέγεθός της (ΜμΕ ή Μεγάλη) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληροί – πλέον των ανωτέρω - σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
  • Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
  • Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν  υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
  • Να μην  εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  • Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της.
 • Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση.

Κάντε την αίτησή σας στο www.ependyseis.gr/mis/ και επιλέξτε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, την τράπεζα του Τόπου μας!