News & Press Releases

PUBLISHED

15 June, 2023

← See all news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2023

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

 

Το Δ.Σ. με την αρ. 39/24.05.2023 απόφασή του, καλεί τα μέλη σε σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26.06.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 03.07.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 10.07.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.

2.Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2022.

3.Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2022. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2022.

4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2022.

5.Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.

6.Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2023. Έγκριση αυτού.

7.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2023 και καθορισμός αμοιβής του.

8.α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας.

  β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας.

  γ.Απόφαση συνέχισης ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας.

  δ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών.

9.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π.

10.Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.

11.Έγκριση τροποποιήσεων των παρακάτω άρθρων του καταστατικού: άρθρο 2, άρθρο 4 παρ. 2 και 4, άρθρο 5, άρθρο 6 παρ. 3, άρθρο 7, άρθρο 8 παρ. 1 και 2, άρθρο 9, άρθρο 10 παρ. 2 εδ. 2 και παρ. 3 & 4, άρθρο 11, άρθρο 12, άρθρο 14 παρ. 1,2,3,4, και 5, άρθρο 15 παρ. 1,2,2α , 4, 5 και 6, άρθρο 16 παρ. 1 και παρ. 2, άρθρο 19, άρθρο 21, άρθρο 22, άρθρο 23 εδ. 8, άρθρο 24 παρ. 5,7,10,12,18,19,20,21, άρθρο 25 παρ. 4, άρθρο 27, άρθρο 30 παρ. 4, άρθρο 31 εδ. 2, άρθρο 32 παρ. 1, άρθρο 33 παρ. 1, παρ. 1α εδ. 1 και 4, άρθρο 34 παρ. 4, άρθρο 35, άρθρο 37 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 14, άρθρο 42, άρθρο 43 παρ. 1 και παρ. 3, άρθρο 44 παρ. 1 και παρ. 2, άρθρο 45 παρ. 1, άρθρο 52 εδ.1

12.Έγκριση παράτασης ισχύος του υφιστάμενου Κανονισμού Προσωπικού & Εργασίας, μέχρι 31.12.2023.

13.Εκλογή Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων.

14.Ανακοινώσεις.

15.Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για τα με αριθμό 3, 4, 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                                                            ……………………..

 

Σημειώσεις: 1. Οι οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσεως είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της τράπεζας www.epirusbank.com

 

2.Το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής www.epirusbank.com και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, ή μέσω gov.gr, ή από Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.              Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ζωνίδης            Εμμανουήλ Χατζάκης

 

Relevant Documents

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2023 File Size: 130 KB