News & Press Releases

PUBLISHED

22 June, 2022

← See all news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022
Το Δ.Σ. με την αρ. 20/22.06.2022 απόφασή του, καλεί τα μέλη σε σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30.6.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στο χώρο της αίθουσας Βασιλείου Πυρσινέλλα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών (Αγίας Μαρίνας αρ. 55).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 7.7.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 14.7.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
  2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2021.
  3. Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2021.
  4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2021.
  5. Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.
  6. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2022. Έγκριση αυτού.
  7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2022 και καθορισμός αμοιβής του.
  8. α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας.
      β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας.
      γ.Απόφαση συνέχισης ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας.
      δ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π.
  10. Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
  11. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού & Εργασίας 2022-2023.
  12. Ανακοινώσεις.
  13. Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για τα με αριθμό 3, 4, 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημείωση : Το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής www.epirusbank.com και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, ή μέσω gov.gr, ή από Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                 Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Ζωνίδης               Εμμανουήλ Χατζάκης