Ε.Φ.Δ.Κ.Ε.Ε.Π.Α.Ε.Κ.(ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 μεταξύ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου. Παρούσα στην υπογραφή ήταν η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα και από τον ΕΦΕΠΑΕ παρίσταντο οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος και Εμμανουήλ Αλιφιεράκης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Μακρής.
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.509.97 KB