Περιουσίας Κατοικίας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Δεν υπάρχει πλέον λόγος να ανησυχείτε για τυχόν κινδύνους που απειλούν το σπίτι σας, καθως διαθίθενται τρία σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών σ’ ολόκληρη την Ήπειρο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πελάτες της, να εξασφαλίσουν σήμερα τους κόπους μιας ζωής προλαβαίνοντας το απρόοπτο ! Οι τρεις λύσεις ασφάλισης κατοικίας είναι ΒΑΣΙΚΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΠΛΗΡΕΣ και απεικονίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα

Σχετικά Προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.