Επιχειρήσεις – Δάνεια – Συγχρηματοδοτούμενα

ΕΤΕΑΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έχει ήδη υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για συμμετοχή από κοινού στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ-«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Με τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα, η Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ θα μπορεί να χορηγεί επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους δε θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Τα επενδυτικά δάνεια θα ανέρχονται από 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους θα είναι από 5 έως 12 έτη ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος από 6-24 μήνες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
d1_tepix.pdf433.71 KB
d2_tepix.pdf430.67 KB
tepix_aitisi.pdf364.92 KB
tepix_de-minimis.pdf414.92 KB
tepix_dilosi-mme.pdf469.52 KB
tepix_parartima_epexigiseis.pdf353.83 KB