ΤραπεζοΑσφαλιστικά Σύνταξης - ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Στοχεύουμε στις ανάγκες σας για αποταμίευση με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών σας αναγκών προσφέροντας ένα πρωτοποριακό αποταμιευτικό κι επενδυτικό πρόγραμμα! Τώρα, σας παρέχεται η πληρέστερη διασφάλιση αποταμίευσης-επένδυσής σας με την εγγύηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και των μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών οργανώσεων-μετόχων της (UNIPOL, MACIF, P&V, EURESA).

Σχετικά Προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.