ΤραπεζοΑσφαλιστικά Επ/σης Επαγγελματική Στέγη

ΣΤΕΓΗ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Πέρα από το επιχειρηματικό ρίσκο, υπάρχουν περιπτώσεις που η επιχείρησή σας απειλείται από τυχαία και δυσάρεστα γεγονότα. Τώρα μπορείτε να ασχοληθείτε απερίσπαστα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, καθώς προστατεύουμε τους κόπους σας, προσφέροντας δύο σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής στέγης, με διάφορους συνδυασμούς καλύψεων το καθένα:

  • "Βασική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης"
  • "Πολύπροστασία Επαγγελματικής Στέγης"

Σχετικά Προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.