Οικονομικά Αποτελέσματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε εκτενώς για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου "Απόφαση Ν 8/14-06-2016", Οικονομικές Καταστάσεις του 2015.