Απολογισμός Εταιρικής Ευθύνης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτυπώνουν τη συνεχή δέσμευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τόπου, να συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς και να λαμβάνει υπόψη, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Στόχος μας είναι με τα έντυπα αυτά να ενημερώσουμε τους κοινωνικούς συμμετόχους, αλλά και να εμπνεύσουμε για περισσότερη δράση και συμμετοχή όλων μας.