ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΤΕΑΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ έχει ήδη υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για συμμετοχή από κοινού στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ-«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Με τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα, η Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ θα μπορεί να χορηγεί επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), , συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο.

Τα Δάνεια που δύναται να συγχρηματοδοτήσει η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ, μέσω της παραπάνω συμφωνίας πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και θα ανέρχονται από 10.000 έως 500.000 ευρώ (επενδυτικά Δάνεια) με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 12 έτη και από 10.000 έως 300.000 ευρώ (Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού) με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τους 48 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για λεπτομέρειες σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, καθώς και στην ιστοσελίδα τηςwww.epirusbank.com.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ365.99 KB